System układania instalacji

System jednorurowy

System jednorurowy

System jednorurowy prowadzenia przewodów. Jeżeli połączymy je szeregowo, uzyskamy najtańszy i najprostszy rodzaj instalacji. Woda grzewcza przepływa po kolei przez wszystkie grzejniki.

W instalacjach jednorurowych przewody mogą być prowadzone zarówno pionowo, jak i poziomo. W pionowym prowadzeniu przewodów można zastosować rozdział górny lub dolny. W domach jednorodzinnych najczęściej stosuje się instalacje jednorurowe z poziomym prowadzeniem przewodów.

Wadą tego rozwiązania jest brak możliwości miejscowej regulacji wydajności poszczególnych grzejników. W większych domach można zastosować ten rodzaj ogrzewania, ale z kilkoma obwodami grzejnymi, gdzie każdy obwód – sterowany termostatem – zasila jedną część domu.

Jeszcze jedną wadą ogrzewania jednorurowego w stosunku do dwururowego jest wpływ wyłączenia jednego grzejnika na działanie pozostałych. Ponadto powierzchnie grzejników muszą być większe niż przy ogrzewaniu dwururowym, co zwiększa koszty inwestycyjne.

System dwururowy z rozdzielaczem

System dwururowy z rozdzielaczem

Podstawowym, najczęściej stosowanym systemem prowadzenia rur jest system dwururowy. Każdy grzejnik podłączony jest indywidualnie do pionów zasilającego i powrotnego. Dzięki temu temperatura, która panuje na dopływie do poszczególnych grzejników, jest bardzo podobna. Regulacja temperatury grzejnika odbywa się za pomocą zaworu regulacyjnego umieszczonego przy nim. Instalacje dwururowe mogą być z rozdziałem górnym lub dolnym.

Instalacja rozdzielaczowa jest odmianą instalacji dwururowej z rozdziałem dolnym. Do kotła podłączamy tylko jeden lub dwa piony obsługujące rozdzielacze na poszczególnych kondygnacjach.

Od rozdzielaczy prowadzone są przewody (tzw. podejścia) do poszczególnych grzejników na kondygnacji. Rury te prowadzone są w szlichcie podłogi, najkrótszą drogą od rozdzielacza do grzejnika (odległość ta nie powinna przekraczać 15 m) rys 6.

Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne przy zmianach aranżacji wnętrz, bo wówczas odcinamy rozdzielacz na danym piętrze i przerabiamy fragment instalacji centralnego ogrzewania, normalnie użytkując pozostałe kondygnacje i pomieszczenia. Można uszkodzony kawałek rury wymienić bez wyłączania całego ogrzewania. 

Łatwo możemy też sterować każdym obiegiem z rozdzielacza. Przed rozdzielaczem na odejściu od pionu możemy zastosować licznik ciepła, pozwalający na łatwe rozliczanie zużytego ciepła na poszczególnych kondygnacjach.

System dwururowy rozgałęziony

System dwururowy rozgałęziony

Ogrzewanie grzejnikowe realizowane jest najczęściej poprzez najbardziej popularny i jednocześnie oszczędny system dwururowy rozgałęziony, zwany też trójnikowym. Od pionu odchodzą dwa przewody, które za pomocą trójników tworzą rozgałęzienie. Każdy grzejnik podłączony jest osobno. Prowadzenie takie skraca wyraźnie drogę przewodów i eliminuje montaż drogiego rozdzielacza.

System dwururowy pierścieniowy

System dwururowy pierścieniowy

Od pionu odchodzą dwie rury (zasilanie i powrót), którymi podłącza się kolejne grzejniki. Do temperowania małych powierzchni posadzek (np. łazienka) możliwe jest zastosowanie tzw. regulacji temperatury powrotu i połączenia ogrzewania grzejnikowego z podłogowym. (Należy przy tym przestrzegać max. dopuszczalnej temperatury posadzki).