Naczynia przeponowe

 

W instalacji c.w.u. nie ma wymogu stosowania naczyń wzbiorczych. W instalacjach bez zasobnika ciepłej wody, gdy przygotowanie ciepłej wody następuje w podgrzewaczu przepływowym, są one zbyteczne. W instalacjach z zasobnikiem c.w.u. woda ogrzewana w zasobniku zwiększa swoją objętość i rozszerza się, a jej nadmiar zostaje wyrzucony przez zawór bezpieczeństwa, który nie jest przystosowany do tak częstej pracy. Po pewnym czasie może spowodować to zużycie sprężyny i ciągłe sączenie wody. Jeżeli zamontujemy naczynie przeponowe to rozszerzająca się woda jest w nim magazynowana. Pełni ono również rolę tłumika uderzeń hydraulicznych. Konstrukcja naczyń do c.w.u. jest podobna do naczyń do c.o. Różnią się one maksymalnym ciśnieniem roboczym, materiałem przepony, a wewnętrzne ścianki naczynia do c.w.u. pokryte są powłoką emaliowaną. Przepona i powłoka muszą mieć atest PZH. Naczynie musi być dopuszczone przez UDT. Rozróżnia się naczynia: nieprzepływowe i przepływowe. Naczynia nieprzepływowe nie mają cyrkulacji wody i mogą rozwijać się w nich bakterie Legionella. Naczynia przepływowe wyposażone są w trójnik i specjalną kształtkę wymuszające stały przepływ świeżej wody. Posiadają wymienną przeponę workową. Wielkość naczynia zależy od pojemności zasobnika, ciśnienia w sieci wodociągowej, maksymalnej temperatury ciepłej wody oraz ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa. Jeżeli ciśnienie w sieci nie przekracza 0,4 MPa, zaleca się stosowanie zaworu 0,06 MPa. Kiedy jest ono wyższe można zastosować reduktor ciśnienia albo zawór 0,08 MPa, pod warunkiem, że pozostałe elementy instalacji są przystosowane do pracy pod takim ciśnieniem

 

Naczynia do instalacji grzewczych, solarnych i chłodniczych
Układy stabilizacji ciśnienia
Naczynia do wody użytkowej

Naczynia przeponowe