Sprzęgło Meibes K (DN 25-32)

Sprzęgło Meibes K (DN 25-32)

Wartownik - Zespolony separator powietrza i gazu z odmulaczem, z wkładami magnetycznymi, z lub bez zwrotnicy hydraulicznej; służący do regulacji hydraulicznej obwodów grzewczych i kotła oraz do stałego odpowietrzania i odszlamiania instalacji.

Separator powietrza. Woda płynąc z kotła napotyka na płytę oporową. Powstaje efekt jak przy wodzie mineralnej. Pęcherzyki powietrza i gazu oddzielają się i przedostają do komory (rozproszenie energii). Następnie woda po prowadzona jest na powierzchnię o wielokrotnie rozszerzonym przekroju. Skutkiem te go jest spadek ciśnienia w wodzie. Woda jest rozproszona, co powoduje, że uwolnione pęcherzyki gazu przechodzą w dalszej kolejności w fazę gazową. Woda zawierająca jeszcze pęcherzyki gazu przepływa przez „plaster miodu”, aby pozbyć się ich i stłumić ewentualne turbulencje. Cząsteczki powietrza i gazu wznoszą się do góry i opuszczają system przez automatyczny odpowietrznik z zaworem stopowym. Proces separacji powietrza (gazu) prowadzi do nie do sycenia wody, która w tym momencie bardzo łatwo absorbuje pęcherzyki gazu, które zgromadziły się w miejscach instalacji nie dających się odpowietrzyć. Od separowany gaz odprowadzany jest w separatorze powietrza na zewnątrz. Tym sposobem stale odpowietrzany jest nie tylkokocioł, lecz również instalacja. Zapobiega to zakłóceniom w pracy kotła i grup pompowych. Po za tym zbędne są inne odpowietrzacze w systemie.

Zwrotnica hydrauliczna. Woda płynie z kotła do Wartownika w zależności od wielkości natężenia przepływu: przez rozdzielacz do instalacji lub przez płyty perforowane do powrotu kotła. Dzięki termohydraulicznemu odsprzężeniu Wartownik jest neutralną strefą dla ciśnień dynamicznych. Jest ona tak wymierzona, że praktycznie nie ma żadne go spadku ciśnienia pomiędzy zasilaniem a powrotem. Prędkość wody przy nominalnym strumieniu objętości poniżej 0,1 m/s. Średnica płytek perforowanych jest 3 razy większa od średnicy przyłącza. Płyty w połowie perforowane. Zapobiegają one turbulencjom i mieszaniu się cieczy. Są one ustawione częścią perforowaną pod kątem 180º do strumienia przepły wu, przez co woda musi pokonać drogę między zasilaniem a powrotem w kształcie litery S. Mimo nie wielkiej konstrukcji nie do chodzi do mieszania się obu strumieni wody. Wartownik jest dostępny także bez zwrotnicy hydraulicznej (Typ – oznaczenie=OW). Tu zamiast płyt perforowanych zostały przyspawane płyty bez jakichkolwiek otworów. Po międzypłytami izolująca warstwa powietrza rozdziela termicznie wpływ i wypływ wody. 

Odmulacz. Spływająca woda z układu grzewczego zostaje spowolniona, przez co raz większe i głębsze komory osadów. Transportowane przez wodę zanieczyszczenia opadają na dno Wartownika. Zanieczyszczenia te odprowadzane są do osadnika, a w dalszej kolejności na zewnątrz przez za wór szlamowy. Na życzenie montowane są wkłady magnetyczne typ MA, które łączą cząstki rdzy i przyciągają je do siebie. Przy zamkniętym systemie magnesy mogą zostać wyciągnięte.

Wartownik K (DN 25-32)
Pełni 3 funkcje: zwrotnicy hydraulicznej, separatora powietrzai gazu, od mulnika.
Obudowa: spawana prostokątna obudowa z przyłączeniami kołnierzowymi.
Zasilanie z kotła oraz powrót z kotła AA=100 mm, przyłącze 1 1/2” GW płasko uszczelnione przy DN 25 i 2” GW płasko uszczelnione przy DN32;
Zasilanie c.o. i powrót c.o. AA=125 mm, przyłącze1 1/2” GW płasko uszczelniony przy DN 25 i DN 32;
Przeznaczony dla instalacji grzewczych o mocy do 70kW.
Wyposażony w automatyczny odpowietrznik i zawór spustowy KFE, dwa zakorkowane gniazda 3/4” GW do za montowania wkładów magnetycznych. Izolacja oraz uszczelki odpowiadające przepisom o instalacjach grzewczych, tuleja zanurzeniowa do czujki temperatury 3/8” GW.
Max. ciśnienie pracy 6 bar – zbiornik
Max temperatura 110ºC