Gruntowe wymienniki ciepła

Gruntowy wymiennik ciepła (GWC) wspomaga wentylację budynków,  ujednolicając temperaturę powietrza w pomieszczeniach. Urządzenie posiada nazwę zamienną: „czerpnia gruntowa”.  GWC  to przestrzeń (rura, wymiennik bezprzeponowy  bądź złoże żwirowe), w której panuje stała temperatura (od 4 do 8 stopni Celsjusza ). Instalacja wstępnie ogrzewa bądź chłodzi powietrze wprowadzane do budynku. Najczęściej jest ona połączona z rekuperatorem, wentylacją mechaniczną ewentualnie grawitacyjną bądź powietrznym systemem grzewczym. Istotną funkcją gruntownego wymiennika ciepła jest dodatkowe zabezpieczenie wentylacji, zwłaszcza wymiennika cieplnego przed jego zamarznięciem.