GWC glikolowy

Elementem pobierającym energię w tym rozwiązaniu są plastikowe rury rozłożone w gruncie na głębokości zbliżonej do lokalnego poziomu wód gruntowych. Najlepiej, gdy wykopy wykonuje się przy ich najniższym poziomie. Wtedy przez większość roku rury są zalane wodą, co znakomicie wpływa na wydajność systemu. Rury te wprowadza się do budynku a następnie podłącza do specjalnie zaprojektowanej chłodnicy. Całość zalewa się roztworem glikolu i wyposaża w odpowiednią armaturę hydrauliczną oraz automatykę sterującą. Rodzaj systemu sterowania jest bardzo istotny, ponieważ ma ogromny wpływ na ostateczny efekt energetyczny tego rozwiązania.

GWC glikolowe w tym zastosowaniu ma następujące cechy:

  1. moc chłodnicza aż do 4-5kW (ostateczny efekt zależy od gruntu, w którym system zostanie zainstalowany)
  2. moc podgrzewu wstępnego powietrza aż do 5kW
  3. konieczna powierzchnia działki ok. 100m2
  4. przepływ powietrza nawiewanego ok.850 m3/h
  5. sprawność energetyczną (stosunek zużytej energii elektrycznej do energii uzyskanej), COP = 10 – 20 w zależności od temperatury zewnętrznej

Efektywne działanie GWC glikolowego wymaga bardzo starannego wykonanie instalacji nawiewnej w budynku. 

GWC glikolowy może być wykonany w budynku o dowolnej wielkości. Po zgłoszeniu zapotrzebowania zaprojektujemy odpowiednie rozwianie.