GWC powietrzny

Zasada działania gruntowego powietrznego wymiennika ciepła polega na wykorzystaniu temperatury gruntu oscylującej na poziomie ok. 8 °C (od głębokości ok. 1,5 m poniżej rzędnej terenu) do ocieplenia zimą lub schłodzenia latem powietrza płynącego systemem kolektorów.

Przyjemny chłód latem
Kiedy na zewnątrz panuje uciążliwy upał z temperaturąok. 30 °C, temperatura podłoża na głębokości 1,5 – 2 m wynosi ok. 10 – 12 °C. AWADUKT Thermo wykorzystuje ten niższy poziom temperatury do schłodzenia powietrza w systemie rur ułożonych w gruncie do około 16 °C, zanim dotrze ono do systemu wentylacji. W rezultacie zużycie energii w celu chłodzenia pomieszczeń jest znacznie mniejsze.

Przytulne ciepło zimą
Nawet wtedy, gdy na zewnątrz jest mróz -15°C,temperatura podłoża na głębokości 1,5 – 2 m praktycznie nie spada poniżej +8°C. W ten sposób zimne powietrze z zewnątrz może być wstępnie ogrzane za pomocą gruntowego powietrznego wymiennika ciepła nawet do 0 – 2°C, zanim dotrze do systemu wentylacji. W wyniku tego można znacznie zredukowaćkoszty ogrzewania.