Rehau Reutherm-S

Używając rury grzewczej RAUTHERM S z polietylenu sieciowanego RAU PE-Xa, budują Państwo na solidnych fundamentach. Przekonajcie się Państwo sami o jakości elastycznych rur RAUTHERM S odpornych na uderzenia i szczelnych na przenikanie tlenu. Trwale szczelne i wolne od uszczelek O-Ring połączenie typu tuleja zaciskowa umożliwia Państwu szybkie i łatwe wykonanie łączenia rur.

Właściwości:

  1. rura grzewcza RAUTHERM S i technika łączenia typu tuleja zaciskowa stanowią dwa podstawowe elementy systemu grzewczego w budownictwie mieszkaniowym i biurowym
  2. rura grzewcza RAUTHERM S wykonana jest z sieciowanego polietylenu PE-Xa z powłoką antydyfuzyjną i odpowiada normie PN-EN 16892. Stosowana metoda sieciowania odbywa się przy wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu z dodatkiem nadtlenków. Polega to na połączeniu poszczególnych molekułów polietylenu w trójwymiarową sieć.
  3. niniejsza metoda sieciowania zapewnia równomierne i gęste sieciowanie na całym przekroju rury
  4. dzięki wysokiej elastyczności materiału PE-Xa rury dają się łatwo formować nawet przy ujemnych temperaturach
  5. rury RAUTHERM S podlegają ciągłej kontroli jakościowej oraz przechodzą szereg badań i testów na wytrzymałość, takich jak: test na pęknięcia naprężeniowe, test na uderzenia i działanie karbu, test na rozciągliwość oraz badanie odporności na starzenie się pod wpływem temperatury
  6. system rur RAUTHERM S spełnia wymogi stosowania wg PN-EN 16892 dla instalacji ogrzewania podłogowego przy ciśnieniu eksploatacyjnym PN 6 bar oraz wymagania wg PN-EN 4726 w zakresie zapobiegania dyfuzji tlenu. System posiada Aprobatę Techniczną COBRTI INSTAL, nr AT/97-01-0252.
  7. połączenie tuleją zaciskową jest połączeniem trwałym, szczelnym i nierozłączalnym, tzn. iż zgodnie z PN-EN 18380 (VOB) może być osadzone w tynku lub jastrychu bez stosowania otworów rewizyjnych. W połączeniu nie używa się uszczelek O-Ring, ponieważ rura uszczelnia się sama.