Kanalizacja i melioracja

Kanalizacja jest układem rur, koryt i kolektorów, które odprowadzają ścieki sanitarne, deszczowe lub oba jednocześnie.  Rury (PCV) i kształtki kanalizacji  łączy się za pomocą uszczelek bądź złączek z uszczelkami wsuwając bosy koniec rury w kielich z uszczelką.  Rzadziej używa się kleju lub innego preparatu. 

Melioracja ma na celu trwałą poprawę kondycji gleby  przy pomocy różnorodnych zabiegów melioracyjnych. Zaliczamy do nich: wykonywanie drenaży rurami PCV, budowanie zbiorników retencyjnych, regulowanie rzek, wykonywanie rowów nawadniająco-odwadniających.