Instalacje

Prawidłowo wykonana instalacja centralnego odkurzacza nie ma prawa się zapchać. Jest zabezpieczona przed zassaniem przedmiotów, które mogłyby utkwić w jej wnętrzu.

Na zabezpieczenia składają się:

  1. Specjalne przewężenia w gniazdach ssawnych, na których zatrzymują się zbyt duże przedmioty.
  2. Specjalne ostre kolana za gniazdami ssawnymi, które zatrzymują przedmioty zbyt długie.
  3. Łagodne łuki i inne kształtki przeznaczone do prowadzenia instalacji.

Oznacza to, że można używać odkurzacza centralnego bez obawy o zapchanie się instalacji.