Hoval RoofVent LH

Hoval RoofVent LH

Hoval RoofVent® LH - urządzenie wentylacyjne ze zoptymalizowanym udziałem powietrza świeżego do ogrzewania obiektów wielkokubaturowych,

1. Zastosowanie:

1.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenia RoofVent® LH służą do doprowadzania powietrza świeżego i odprowadzania powietrza zużytego oraz do ogrzewania obiektów wielkokubaturowych ze zoptymalizowanym udziałem powietrza świeżego. Zgodne z przeznaczeniem stosowanie obejmuje również przestrzeganie warunków montażu uruchomienia eksploatacji i konserwacji (instrukcja obsługi). Każde zastosowanie wykraczające poza podany zakres jest niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.

1.2 Użytkownicy

Urządzenia RoofVent® LH wolno montować, obsługiwać i konserwować wyłącznie autoryzowanym i przeszkolonym fachowcom, którzy zapoznani zostali z urządzeniami i ewentualnymi zagrożeniami. Instrukcja obsługi skierowana jest do inżynierów i techników, a także fachowców w dziedzinie techniki ogrzewania i wentylacji.

1.3 Zagrożenia

Urządzenia RoofVent® LH zbudowane są w oparciu o najnowsze technologie i są bezpieczne w obsłudze. Niekiedy mimo podjęcia wszelkich środków ostrożności mogą wystąpić ukryte zagrożenia, między innymi:

 • Niebezpieczeństwo porażenia prądem podczas pracy przy instalacji elektrycznej
 • Możliwość strącenia części (np. narzędzia) podczas pracy przy urządzeniach wentylacyjnych
 • Zagrożenie podczas pracy na dachu
 • Uszkodzenie podzespołów lub komponentów wskutek uderzenia piorunem
 • Wadliwe działanie uszkodzonych części
 • Niebezpieczeństwo ze strony gorącej wody
 • Wnikanie wody do jednostki dachowej przy nieprawidłowo zamkniętych pokrywach rewizyjnych

2. Budowa i funkcje:

Urządzenie RoofVent® LH służy do wentylacji oraz ogrzewania dużych pomieszczeń (hal produkcyjnych, centrów handlowych, hal sportowych, hal targowych itd.).

Spełnia następujące funkcje:

 • ogrzewanie (z podłączeniem do centralnego systemu grzewczego)
 • doprowadzanie powietrza świeżego
 • odprowadzanie powietrza zużytego
 • recyrkulacja powietrza
 • tryb z powietrzem mieszanym,
 • rozprowadzenie powietrza przez nawiewnik wirowy,
 • filtrowanie powietrza.

Instalacja wentylacyjna składa się z wielu autonomicznych urządzeń RoofVent® LH i pracuje z reguły bez kanałów powietrza nawiewanego i zużytego. Urządzenia są montowane w konstrukcji dachu hali i tam konserwowane. Dzięki swojej mocy i wydajnemu rozprowadzaniu powietrza urządzenia RoofVent® LH posiadają duży zasięg nawiewu i pokrycia powierzchni obsługiwanej. Dlatego w porównaniu z innymi systemami, do zapewnienia właściwych warunków dla danego pomieszczenia można ograniczyć ilość zastosowanych urządzeń. Urządzenia wykorzystują energię powietrza zużytego dzięki pracy w trybie z powietrzem mieszanym. System regulacji DigiNet stale optymalizuje udział powietrza świeżego: nawiewane jest więc tyle powietrza świeżego, ile dopuszcza temperatura wewnętrzna bez dodatkowego ogrzewania. Można ustawić wartość minimalną.

2.1 Budowa urządzenia

Urządzenie RoofVent® LH składa się z następujących komponentów:

 • Jednostka dachowa: samonośna obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej,z izolacją wewnętrzną (klasa B1)
 • Sekcja filtracji: w celu dopasowania do lokalnych warunków montażowych dostarczana w trzech standardowych długościach na wielkość urządzenia
 • Sekcja grzewcza: Przyłącza nagrzewnic możliwe po każdej stronie (standardowo pod kratką powietrza zużytego)
 • Nawiewnik wirowy Air Injector: opatentowany, automatycznie regulowany nawiewnik wirowy do bez przeciągowej dystrybucji powietrza na dużej powierzchni

Urządzenie jest dostarczane w dwóch częściach: jednostka naddachowa i poddachowa (patrz rysunek D2-1). Komponenty są połączone śrubowo i można je pojedynczo demontować.