Hoval RoofVent LHW

Hoval RoofVent LHW

Hoval RoofVent LHW - urządzenie wentylacyjne z odzyskiem energii do ogrzewania obiektów wielkokubaturowych

1. Zastosowanie:

1.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenia RoofVent® LHW służą do doprowadzania powietrza świeżego i odprowadzania powietrza zużytego oraz do ogrzewania z odzyskiem energii obiektów wielkokubaturowych. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje także przestrzeganie instrukcji producenta w zakresie montażu, uruchamiania, eksploatacji i konserwacji (instrukcja obsługi). Każde zastosowanie wykraczające poza podany zakres jest niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.

1.2 Użytkownicy

Urządzenia RoofVent® LHW wolno montować, obsługiwać i konserwować wyłącznie autoryzowanym i przeszkolonym fachowcom, którzy zapoznani zostali z urządzeniami i ewentualnymi zagrożeniami. Instrukcja użytkowania skierowana jest do inżynierów i techników oraz fachowców techniki budowlanej, grzewczej i wentylacyjnej.

1.3 Zagrożenia

Urządzenia RoofVent® LHW zbudowane są w oparciu o najnowsze technologie i są bezpieczne w obsłudze. Niekiedy mimo podjęcia wszelkich środków ostrożności mogą jednak wystąpić zagrożenia, między innymi:
Niebezpieczeństwo porażenia prądem podczas pracy przy instalacji elektrycznej, Możliwość strącenia części (np. narzędzia ) podczas pracy przy  urządzeniach wentylacyjnych. Zagrożenie podczas pracy na dachu.
Uszkodzenie podzespołów lub komponentów wskutek uderzenia piorunem, Wadliwe działanie uszkodzonych części, Niebezpieczeństwo ze strony gorącej wody przy pracach na instalacji zasilania ciepłą wodą, Wnikanie wody do jednostki dachowej przy nieprawidłowo zamkniętych pokrywach rewizyjnych.

2. Budowa i funkcje:

Urządzenie RoofVent® LHW służy do wentylacji oraz ogrzewania dużych pomieszczeń (hale produkcyjne, centra
handlowe, hale sportowe, hale targowe itd.). Spełnia następujące funkcje:

  • ogrzewanie (z podłączeniem do centralnego systemu grzewczego)
  • doprowadzanie powietrza świeżego,
  • odprowadzanie powietrza zużytego,
  • recyrkulacja powietrza,
  • odzysk energii,
  • rozprowadzenie powietrza przez nawiewnik wirowy,
  • filtrowanie powietrza.

Instalacja wentylacyjna składa się z wielu autonomicznych urządzeń RoofVent® LHW i pracuje z reguły bez kanałów powietrza nawiewanego i odprowadzanego. Urządzenia są montowane w konstrukcji dachu hali i tam konserwowane. Dzięki swojej mocy i wydajnemu rozprowadzaniu powietrza urządzenia RoofVent® LHW nposiadają duży zasięg nawiewu i pokrycia powierzchni obsługiwanej. Dlatego w porównaniu z innymi systemami, do zapewnienia właściwych warunków dla danego pomieszczenia można ograniczyć ilość zastosowanych urządzeń. Trzy wielkości urządzeń, różne typy nagrzewnic i szeroki pakiet dodatków pozwala dopasować rozwiązanie do każdej hali.

2.1 Budowa urządzenia

Urządzenie RoofVent® LHW składa się z następujących komponentów:
Jednostka dachowa z odzyskiem energii: samonośna obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej, z izolacją wewnętrzną (klasa B1)
Sekcja filtracji: w celu dopasowania do lokalnych warunków montażowych dostarczana w trzech standardowych długościach na wielkość urządzenia
Sekcja grzewcza: Przyłącza nagrzewnic możliwe po każdej stronie (standardowo pod kratką powietrza odprowadzanego)
Nawiewnik wirowy Air Injector: opatentowany, automatycznie regulowany nawiewnik wirowy do bezprzeciągowego rozprowadzania powietrza
na dużej powierzchni Urządzenie jest dostarczane w dwóch częściach: jednostka naddachowa i poddachowa (patrz rysunek B2-1). Komponenty są połączone śrubowo i można je pojedynczo demontować.