Hoval RoofVent LK

Hoval RoofVent LK

Hoval RoofVent LK - urządzenie wentylacyjne ze zoptymalizowanym udziałem zewnętrznego powietrza do ogrzewania i chłodzenia obiektów  wielkokubaturowych

1. Zastosowanie:

1.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenia RoofVent® LK służą do doprowadzania powietrza świeżego i odprowadzania powietrza zużytego oraz do ogrzewania i chłodzenia obiektów wielkokubaturowych ze zoptymalizowanym udziałem powietrza zewnętrznego. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje także przestrzeganie instrukcji producenta w zakresie montażu, uruchamiania, eksploatacji i konserwacji (instrukcja obsługi). Każde zastosowanie wykraczające poza podany zakres jest niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.

1.2 Użytkownicy

Urządzenia RoofVent® LK wolno montować, obsługiwać i konserwować wyłącznie autoryzowanym i przeszkolonym fachowcom, którzy zapoznani zostali z urządzeniami i ewentualnymi zagrożeniami. 
Instrukcja użytkowania skierowana jest do inżynierów i techników oraz fachowców techniki budowlanej, grzewczej i wentylacyjnej.

1.3 Zagrożenia

Urządzenia RoofVent® LK zbudowane są w oparciu o najnowsze technologie i są bezpieczne w obsłudze. Niekiedy mimo podjęcia wszelkich środków ostrożności mogą wystąpić zagrożenia, między innymi:

 • Niebezpieczeństwo porażenia prądem podczas pracy przy instalacji elektrycznej,
 • Możliwość strącenia części (np. narzędzia) podczas pracy przy urządzeniach wentylacyjnych,
 • Zagrożenie podczas pracy na dachu,
 • Uszkodzenie wskutek uderzenia piorunem,
 • Wadliwe działanie uszkodzonych części,
 • Niebezpieczeństwo ze strony gorącej wody,
 • Wnikanie wody do jednostki dachowej przy nieprawidłowo zamkniętych pokrywach rewizyjnych.

2. Budowa i funkcje

Urządzenie RoofVent® LK służy do wentylacji oraz ogrzewania i chłodzenia dużych pomieszczeń (hale produkcyjne, centra handlowe, hale sportowe, hale targowe itd.).
Spełnia następujące funkcje:

 • ogrzewanie (z podłączeniem do centralnego systemu grzewczego)
 • chłodzenie (z przyłączem wody zimnej)
 • doprowadzanie powietrza świeżego,
 • odprowadzanie powietrza zużytego,
 • recyrkulacja powietrza,
 • tryb z powietrzem mieszanym,
 • rozprowadzenie powietrza przez nawiewnik wirowy,
 • filtrowanie powietrza.

Instalacja wentylacyjna składa się z wielu autonomicznych urządzeń RoofVent® LK i pracuje z reguły bez kanałów powietrza nawiewanego i wywiewanego. Urządzenia są montowane w konstrukcji dachu hali i tam konserwowane. Dzięki swojej mocy i wydajnemu rozprowadzaniu powietrza urządzenia RoofVent® LK posiadają duży zasięg nawiewu i pokrycia powierzchnia dachowej. Dlatego w porównaniu z innymi systemami do zapewnienia właściwych warunków dla danego pomieszczenia można ograniczyć ilość zastosowanych urządzeń.
Urządzenia wykorzystują energię powietrza zużytego dzięki pracy w trybie z powietrzem mieszanym. System regulacji DigiNet stale optymalizuje udział powietrza świeżego: nawiewane jest więc tyle powietrza świeżego, ile dopuszcza temperatura wewnętrzna bez dodatkowego ogrzewania lub chłodzenia. Można ustawić wartość minimalną.

2.1 Budowa urządzenia

Urządzenie RoofVent® LK składa się z następujących komponentów:

 • Jednostka dachowa: samonośna obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej, z izolacją wewnętrzną (klasa B1)
 • Sekcja filtracji: w celu dopasowania do lokalnych warunków montażowych dostarczana w trzech standardowych długościach na wielkość urządzenia
 • Sekcja grzewcza/chłodząca: Przyłącza nagrzewnic możliwe po każdej stronie (standardowo pod kratką powietrza wywiewanego)
 • Nawiewnik wirowy Air Injector: opatentowany, automatycznie regulowany nawiewnik wirowy do bez przeciągowej dystrybucji powietrza na dużej powierzchni

Urządzenie jest dostarczane w dwóch częściach: jednostka naddachowa i poddachowa.
Komponenty są połączone śrubowo i można je pojedynczo demontować.