Zenhder skrzynka CLD

Zenhder skrzynka CLD

Skrzynka rozprężna powietrza wywiewanego i nawiewanego (CLD). Skrzynka ta jest identyczna dla wszystkich wzorów kratek maskujących i pozwala na przyłączenie Zehnder ComfoTube za pomocą zasuwy do ryglowania.