Zehnder Anemostat nawiewny

Zehnder Anemostat nawiewny

Anemostat to fragment nawiewny, nawiewnik, lub wywiewny, wywiewnik, do montowania w suficie, jest to zakończenie sieci wentylacyjnej mechanicznej, kształtowanie umożliwiające strugi powietrza nawiewanego w pożądany sposób. Wentylacja to jest to cyrkulacja powietrza, z zasady pomiędzy pokojami a przestrzenią na zewnątrz.


W zależności od kierunku przepływu powietrza rozróżniamy:

  • anemostaty nawiewne doprowadzają świeże powietrze do pomieszczeń
  • anemostaty wywiewne usuwają zużyte powietrze